Koolwaterstofarme wasmiddelen:

De 300 serie van Avisol

De Avisol 300 serie is een stap op weg naar minder en trager verdampende koolwaterstoffen. Deze serie is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de door het ministerie van V.R.O.M. geformuleerde eisen in norm KWS2000. Heel in het kort weergegeven beoogt deze norm de uitstoot van koolwaterstoffen te reduceren.

Waarom reductie van koolwaterstoffen?
Door verdamping van koolwaterstoffen ontstaat er op leefniveau OZON (onder invloed van zonlicht). Ozon op leefniveau kan schade veroorzaken aan planten en bomen, ademhalingswege/longen en hart bij mens en dier.

De Avisol 300 serie is een stap op weg naar minder en trager verdampende koolwaterstoffen. Alle produkten uit deze serie bevatten plantaardige gemodificeerde oliën, die volledig biologisch afbreekbaar zijn en totaal geen MAC-waarde bezitten.

Op weg naar betere arbeids- en omgevingsomstandigheden is het zeer belangrijk gebruik te maken van trager verdampende produkten met een zo hoog mogelijk vlampunt.

Alle produkten zijn ingedeeld in klassen, namelijk:

 • K I vloeistoffen (licht ontvlambaar, vlampunt onder 23° C)
 • K II vloeistoffen (ontvlambaar, vlampunt tussen 23° C en 55° C)
 • K III vloeistoffen (vlampunt boven 55° C)

Produkten met een vlampunt boven 100° C worden als niet brandbaar geklassificeerd, dit zijn de zogenaamde NON-V.O.C.'s.


AVISOL310312316Q **320 **VCA 375 **
Vlampunt44° C62° C66° C105° C105
Dampdruk kPa0,30,10,10,0030,003
Werkwijzenormaalnormaalnormaalnormaalnormaal
Nawassen met waterneeneeneemogelijknoodzakelijk
Autom. wasinst.getestgetestgetestgetestgetest
Klasse indelingK IIK IIIK IIINON-V.O.C.NON-V.O.C.

* VOC = Vluchtige Organische Componenten
** Goedgekeurd door de Fogra


Eigenschappen en toepassing
Alle produkten uit de Avisol 300 serie zijn geschikt voor het verwijderen van natte inkten op rollen en rubberdoeken, bevatten geen chloor- en aromatische koolwaterstoffen en geven geen hinderlijke geur af.Avisol 310

Avisol 310 is een universeel waterverdunbaar dagelijks wasmiddel voor het reinigen van rubberrollen en rubberdoeken

Eigenschappen

 • aromaatvrij
 • watervermengbaar (10%)
 • vlampunt 44° C
 • qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen tot een formaat < 50x70 cm.

Gebruiksaanwijzing

Rollen en rubberdoek met de hand:

 • met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen

Rollen:

 • op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

Automatische wasinstallaties:

 • reservoir vullen met Avisol 310 en aanwijzing van de machinefabrikant opvolgen

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter.


Avisol 312Naar bovenzijde pagina

Avisol 312 is een dagelijks wasmiddel voor het verwijderen van natte inkten op rollen, rubberdoeken en offsetplaten.

Eigenschappen

 • aromaatvrij
 • watervermengbaar (10%)
 • vlampunt 62° C
 • qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen met een formaat > 50x70 cm.
 • geschikt voor het automatische rubberdoek-wasapparaten van Baldwin en Heidelberg

Gebruiksaanwijzing

Rollen en rubberdoek met de hand:

 • met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen

Rollen:

 • op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

Rubberdoek:

 • reservoir vullen met Avisol 312 en aanwijzing van de machinefabrikant opvolgen

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter.


Avisol 316/type QNaar bovenzijde pagina

Avisol 316/type Q is een snel verdampend, geconcentreerd onderhoudsmiddel voor het reinigen van rubberrollen en rubberdoeken.

Eigenschappen

 • aromaatvrij
 • dringt diep in de poriën door, waardoor verglazing van het oppervlak wordt tegengegaan en het rubber zijn oorspronkelijke veerkracht behoudt.
 • watervermengbaar
 • vlampunt 66° C
 • qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen tot een formaat > 50x70 cm. Getest door Fogra - MÜNCHEN en geschikt voor toepassing op Heidelberg, Roland en Komori persen.

Gebruiksaanwijzing

Rollen en rubberdoek met de hand:

 • met een doordrenkte poetsdoek opbrengen, enige tijd laten inwerken en schoonvegen

Rollen:

 • op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

Automatische wasinstallaties voor rubberdoeken en -rollen:

 • reservoir vullen met Avisol 316/type Q en aanwijzing van de machinefabrikant opvolgen

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter.


Avisol 320Naar bovenzijde pagina

Avisol 320 is een geconcentreerd onderhoudsmiddel voor het reinigen van rubberrollen en rubberdoeken.

Eigenschappen

 • Avisol 320 is een NON-V.O.C.
 • aromaatvrij
 • dringt diep in de poriën door, waardoor verglazing van het oppervlak wordt tegengegaan en het rubber zijn oorspronkelijke veerkracht behoudt.
 • watervermengbaar
 • vlampunt 105° C
 • goedgekeurd door Fogra voor toepassingen in OXY-DRY wasinstallaties en op KBA rotatiepersen

Gebruiksaanwijzing

Rollen en rubberdoek met de hand:

 • met een doordrenkte poetsdoek opbrengen, enige tijd laten inwerken en schoonvegen

Rollen:

 • op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter.


Avisol VCA 375Naar bovenzijde pagina

Avisol VCA 375 voldoet aan hoge kwaliteitsnormen met betrekking tot de milieu- en arbeidsomstandigheden en is geschikt voor het verwijderen van natte inkten op rollen en rubberdoeken.

Eigenschappen

 • aromaatvrij
 • bevat 75 % niet vluchtige componenten
 • vlampunt 105° C
 • getest door de Fogra en geschikt voor toepassing op o.a. Heidelberg 102 met automatische wasinstallatie

Gebruiksaanwijzing

Rollen en rubberdoek met de hand:

 • met een doordrenkte poetsdoek opbrengen, enige tijd laten inwerken en schoonvegen. Eventueel met water en Avisol SL nawassen.

Automatische rollenwasinstallatie:

 • reservoir vullen met Avisol VCA 375 en aanwijzing van de machinefabrikant opvolgen

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter.


AvisnelNaar bovenzijde pagina

Avisnel is een bijzonder sterk wasmiddel, het verwijdert zeer snel alle verharde en aangedroogde inkten van metalen materialen.

Eigenschappen

 • ondanks de goede reinigende eigenschappen verdampt het produkt snel
 • vlampunt 40° C
 • niet geschikt voor toepassing op offsetplaten

Gebruiksaanwijzing

 • met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen
 • tijdens het verwerken voldoende ventileren

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter.


Avisol UV 700/10 Type 3Naar bovenzijde pagina

Avisol UV 700/10 Type 3 is een dagelijks wasmiddel voor het verwijderen van UV-drogende inkten op rubberrollen en rubberdoeken.

Eigenschappen

 • aromaatvrij
 • vlampunt 40° C
 • ook geschikt voor kettingformulieren-machines
 • wateropneembaar
 • minder koolwaterstoffen

Gebruiksaanwijzing

Rollen en rubberdoek met de hand:

 • met een doordrenkte poetsdoek opbrengen, daarna schoonvegen

Rollen:

 • op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

Verpakking: 5, 25, 60 en 210 liter.


Avisol UV 700/EPNaar bovenzijde pagina

Avisol UV 700/EP is een dagelijks wasmiddel voor het verwijderen van UV-drogende inkten, speciaal geschikt voor E.P.D.M.-rollen.

Eigenschappen

 • aromaatvrij
 • vlampunt 58° C

Verpakking: 5, 25 en 200 liter.